Hướng dẫn chi trả phí khám chữa bệnh liên quan đến COVID-19

20/04/2020 05:06 PM


Đối với người có thẻ BHYT đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do COVID-19 phải khám chữa bệnh (KCB) tại cơ sở KCB sẽ được ngân sách nhà nước chi trả tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…

Bộ Y tế vừa mới ban hành Công văn 2146/BYT-BH về việc thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Công văn hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí KCB BHYT đối với người có thẻ BHYT trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do COVID-19.

Theo đó, đối tượng cách ly y tế tập trung tại cơ sở KCB do COVID-19 bao gồm: người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch do COVID-19; người đang cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế tại cửa khẩu nhưng có dấu hiệu tiến triển thành bệnh dịch do COVID-19.

Chi phí KCB đối với người có thẻ BHYT đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do COVID-19 phải KCB tại cơ sở KCB sẽ được ngân sách nhà nước chi trả các khoản:

a) Chi phí KCB do COVID-19 bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền… theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

b) Phần cùng chi trả chi phí KCB đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT;

c) Chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT;

d) Chi phí thực hiện cách ly y tế.

Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả nêu trên.

Theo https://plo.vn/