Năm 2020 BHXH tỉnh Bình Phước tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

12/02/2020 09:15 AM


Trên cơ sở kế hoạch thanh tra, kiểm tra BHXH Việt Nam giao, BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, phối hợp thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2020.

Trong đó, ngành BHXH tỉnh đã tập trung thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, các đơn vị tham gia chưa đầy đủ số người thuộc diện tham gia; kiểm tra tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các đại lý thu, đại diện chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN và kiểm tra nội bộ các đơn vị trực thuộc. 

Kết quả tích cực trong thanh tra, kiểm tra

Trong những năm qua, công tác thu và phát triển đối tượng luôn được chú trọng, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận,  nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN được kiểm soát và giảm sâu qua các năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của BHXH tỉnh Bình Phước, việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT vẫn còn thấp so với tiềm năng; tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT còn xảy ra ở một số đơn vị sử dụng lao động, nhất là khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Một số doanh nghiệp cố tình dây dưa, trốn tránh, không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ số lao động. Nguyên nhân do hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả; bên cạnh đó, giá cả nhiều mặt hàng nông sản xuống thấp, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, chưa đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động kịp thời.

Tình trạng doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN  làm ảnh hưởng  đến đời sống người lao động (Ảnh minh hoạ)

Thời gian qua, BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan trong việc nắm bắt danh sách các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn để theo dõi, thống kê các đơn vị có tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTN. Từ đó triển khai công tác thanh tra, kiểm tra. Thông qua các bước xử lý nghiệp vụ để uốn nắn, hướng dẫn, tư vấn, tuyên truyền pháp luật để các đơn vị sử dụng lao động và người lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động, cho doanh nghiệp, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 công bằng trong sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp, góp phần tác động tích cực trong việc chấp hành chính sách BHXH, BHTN, BHYT của chủ sử dụng lao động đối với người lao động.

Trong năm 2019, BHXH tỉnh Bình Phước đã thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra liên ngành và thanh tra phối hợp với các ngành liên quan được 145 đơn vị, đạt 100% kế hoạch được giao. Qua thanh tra, kiểm tra đã buộc tham gia mới về BHXH, BHYT, BHTN cho 167 lao động, truy đóng do chưa tham gia với số tiền là 123.214.930 đồng, buộc điều chỉnh mức đóng cho 73 lao động sai mức đóng với số tiền 152.195.232 đồng; yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động nộp số tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN là 5.0710968.054 đồng/8.083.894.208 đồng, số còn lại buộc các đơn vị sử dụng lao động khắc phục sau thời gian thanh tra, kiểm tra là 3.012.242.977 đồng. Lập 05 biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đóng BHXH, BHYT, BHTN; ban hành 05 Quyết định xử phạt với số tiền là 334.474.501 đồng, số tiền xử phạt đã thu là 184.474.501 đồng.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Theo đánh giá của BHXH tỉnh, nhìn chung tình trạng trốn tránh nghĩa vụ đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động vẫn còn xảy ra ở một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh, ở một số đơn vị sử dụng lao động kinh doanh dịch vụ, sản xuất điều, tiêu … vẫn chưa tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Do đó, trong năm 2020, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT nhằm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi cho người lao động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với chủ sử dụng lao động, chú trọng thanh tra, kiểm tra vào các lĩnh vực: đối tượng đóng, mức đóng, phương thức đóng BHXH, BHTN. Ngoài ra, BHXH tỉnh sẽ chú ý thanh tra, kiểm tra các đơn vị doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động kinh doanh, đăng ký thuế nhưng chưa đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động; xử lý các vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHTN, BHYT. Đặc biệt, sẽ chủ động, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng liên quan như Công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh để thanh tra liên ngành việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động.

TTKT