BHXH tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị giao ban đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Đồng Xoài

21/02/2020 03:28 PM


Ngày 21/02/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị giao ban Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Đồng Xoài và triển khai nhiệm vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020 đối với các đại lý thu.

Ông Lăng Quang Vinh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Truyền thông và Phát triển đối tượng, Cấp sổ thẻ, Kế hoạch – tài chính, Thanh tra – Kiểm tra, chuyên viên phòng Quản lý thu, Truyền thông và Phát triển đối tượng thuộc BHXH tỉnh, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác đại lý thu BHXH, BHYT thuộc Bưu điện thành phố Đồng Xoài; nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT của UBND các xã, phường, các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019 thu BHXH tự nguyện qua đại lý Bưu điện là 629 người (trong đó đối tượng tăng mới: 496 người, đối tượng tham gia lại: 133 người); Thu BHXH tự nguyện qua đại lý xã, phường là 76 người (đối tượng tăng mới là 55 người, đối tượng tham gia lại: 21 người). Thu BHYT hộ gia đình qua đại lý Bưu điện là 9.853 người (đối tượng tăng mới: 4.143 người, đối tượng tham gia lại: 5.710 người); thu BHYT hộ gia đình qua đại lý xã, phường là 914.529 người (đối tượng tăng mới: 3.176 người, đối tượng tham gia lại: 11.353 người)…

Thực hiện Công văn số 3046/BHXH-BT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện thu BHXH, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu; Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam ban hành quy định của hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT; Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT và cung ứng dịch vụ công giữa BHXH tỉnh Bình Phước và Bưu điện tỉnh; trong thời gian vừa qua, hoạt động của đại lý thu BHXH, BHYT tại UBND, Bưu điện thành phố Đồng Xoài đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện, góp phần rất lớn trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, một số đại lý chưa quan tâm đến việc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình dẫn đến tỷ lệ tham gia mới và tham gia lại còn thấp; thời gian xử lý hồ sơ tại Bưu điện thành phố Đồng Xoài kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi đối tượng tham gia; bưu điện tìm mã số BHXH đề nghị phát sinh còn nhiều sai sót đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện làm ảnh hưởng đến việc nhập số tiền của phòng Kế hoạch – Tài chính và phát sinh tăng của chuyên quản thu thuộc BHXH tỉnh; Bưu điện thành phố Đồng Xoài chưa triển khai nhập thông tin của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT vào cơ sở dữ liệu thu; tỷ lệ đối tượng tham gia lại của các đại lý còn thấp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lăng Quang Vinh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của các nhân viên đại lý thu trong công tác vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trong thời gian qua. Để phấn đấu giảm thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho cơ quan BHXH tỉnh thông qua bưu điện; Bưu điện thành phố Đồng Xoài cần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các điều kiện cần thiết để thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và cung ứng dịch vụ công theo hợp đồng đã ký giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh. Đồng thời, cập nhập thông tin của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT vào cơ sở dữ liệu thu từ ngày 01/3/2020 để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được kịp thời, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHXH, BHYT. Trong thời gian tới, các đại lý thu cần tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT và vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình dưới nhiều hình thức đến từng hộ dân trên địa bàn thành phố; mở sổ theo dõi đối tượng tham gia để vận động các đối tượng săp hết hạn thẻ hoặc đến hạn đóng tiền.

Ông Lăng Quang Vinh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận xoay quanh các vấn đề như: Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của nhân dân, quy trình thủ tục tham gia BHYT, chi hoa hồng,… Những ý kiến của các đại biểu đã được lãnh đạo BHXH tỉnh giải đáp thỏa đáng.

Cũng tại Hội nghị, BHXH tỉnh đã giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020 cho nhân viên đại lý thu các xã, phường, phấn đấu đến 30/6/2020 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu thu BHXH tự nguyện và hoàn thành sớm BHYT hộ gia đình.

Ông Nguyễn Doãn, Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Truyền Thông và Phát triển đối tượng thông qua Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho nhân viên đại lý thu các xã, phường

Phòng Truyền thông