BHXH Việt Nam: Dịch vụ công trực tuyến bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm vận hành liên tục 24/24 giờ/ngày

16/03/2020 09:29 AM


Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công của Ngành BHXH được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, cung cấp các thông tin cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng và được công bố trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. BHXH Việt Nam cam kết cung cấp dịch vụ công trực tuyến với thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, thuận tiện cho người sử dụng; công khai, minh bạch thông tin, thời gian giải quyết, tình trạng giải quyết hồ sơ; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan BHXH với các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính; chính xác, thuận tiện, nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí thực hiện cho các tổ chức, cá nhân, không gây phiền hà, ách tắc trong quá trình giải quyết và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tính toàn vẹn, an toàn, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tính pháp lý, vận hành liên tục 24 giờ/24 giờ hàng ngày.

(Ảnh minh họa)

Cung cấp 23/28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 03, 04

Năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc tại Việt Nam là 15,2 triệu người, BHXH tự nguyện là 574 nghìn người, BHTN là 13,43 triệu người; BHYT là 85,95 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số. Cùng với việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, số thu các quỹ BHXH, BHYT cũng không ngừng gia tăng với tổng số thu ước 368.181 tỷ đồng, đạt 102,4% kế hoạch năm. Toàn Ngành BHXH giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho khoảng 3,1 triệu người; 973.552 người hưởng trợ cấp 01 lần; 11.152.363 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT khoảng 186 triệu lượt người; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết 926.485 người hưởng chế độ BHTN, 20.418 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Đặc biệt, với nỗ lực đưa ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ, hiện đại hóa quản lý, BHXH Việt Nam đã xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu tập trung toàn Ngành; cấp số định danh quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BHTN thống nhất trên phạm vi toàn quốc; cung cấp 23 trong tổng số 28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 03, 04; tổng số số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử là trên 47,7 triệu hồ sơ được giải quyết trực tuyến.

Để tiếp tục phát huy kết quả này, ngày 06/03/2020, BHXH Việt Nam ra Quyết định 352/QĐ-BHXH về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử Ngành BHXH, BHXH Việt Nam; theo đó, khẳng định nguyên tắc cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công là thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, thuận tiện cho người sử dụng; công khai, minh bạch thông tin, thời gian giải quyết, tình trạng giải quyết hồ sơ; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan BHXH với các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính; chính xác, thuận tiện, nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí thực hiện cho các tổ chức, cá nhân, không gây phiền hà, ách tắc trong quá trình giải quyết; cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tính toàn vẹn, an toàn, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tính pháp lý và vận hành liên tục 24 giờ/24 giờ hàng ngày. Đồng thời, công bố các hành vi bị cấm khi sử dụng dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử BHXH Việt Nam bao gồm: Cản trở việc lựa chọn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Cản trở hoặc can thiệp trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp dữ liệu. Thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu; Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng CNTT phục vụ hệ thống cung cấp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử; Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Lưu ý, đối với các thủ tục hành chính do cơ quan BHXH giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận, thụ lý giải quyết thì phiếu tiếp nhận và trả kết quả phải được kết xuất từ Hệ thống Thông tin một cửa điện tử, nghiêm cấm công chức, viên chức tiếp nhận tự ý tạo phiếu tiếp nhận ngoài Hệ thống Thông tin một cửa điện tử để trả cho các tổ chức, cá nhân.

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử

Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam

Là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Ngành.

Thông tin cung cấp trên Cổng Dịch vụ công phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn được quy định tại Chương II, Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang Thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cung cấp các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

Hệ thống Thông tin một cửa điện tử BHXH Việt Nam

Là hệ thống thông tin nội bộ có chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội; được phép kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hệ thống Thông tin một cửa điện tử phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 có tính năng thực hiện quy trình cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; trang thiết bị phục vụ cho Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; đối với thủ tục hành chính liên thông, việc tạo lập hồ sơ trên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử phải được thực hiện từ cơ quan BHXH đầu tiên giải quyết thủ tục hành chính, các cơ quan BHXH liên thông cùng cấp hoặc cấp trên có trách nhiệm xử lý trong toàn bộ quy trình giải quyết cho đến khi có kết quả giải quyết cuối cùng.

Dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam

Là dịch vụ hành chính công của BHXH Việt Nam được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, cung cấp các thông tin cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng và được công bố trên Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Thủ tục hành chính. Về quản lý và khai thác dữ liệu, cơ sở dữ liệu của các phần mềm nghiệp vụ của Ngành phải được tích hợp, đồng bộ hoặc kết xuất dữ liệu tra cứu tình trạng hồ sơ về Cổng Dịch vụ công; cơ sở dữ liệu tra cứu tình trạng hồ sơ được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn, chính xác; thời gian lưu trữ dữ liệu được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Thông tin về dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam phải được đăng tải, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa kịp thời trên cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ: http://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Việc đăng tải, cập nhật thông tin về dịch vụ công trực tuyến được thực hiện theo quy định hiện hành về công bố công khai thủ tục hành chính. Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Trang Thông tin điện tử thành phần của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có mục Dịch vụ công trực tuyến thông báo danh mục các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện và liên kết trực tiếp đến địa chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan trên Cổng Dịch vụ công để thuận tiện cho việc khai thác và sử dụng.

Nguồn: Tạp chí BHXH