Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025

27/03/2020 04:46 PM


Ngày 26/3/2020, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội được vinh dự đón tiếp đồng chí Trần văn Danh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội.

Hội nghị

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh Bình Phước đã thực hiện mục tiêu: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Trong 05 năm qua, Đảng bộ BHXH tỉnh đã bám sát chức năng nhiệm vụ, nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy cấp trên, của BHXH Việt Nam, của UBND tỉnh, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thông qua xây dựng chương trình, kế hoạch theo từng giai đoạn,… nhằm thực hiện thành công Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 -2020 đề ra. Cụ thể, Đảng bộ BHXH tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhất là công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ rõ nét, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt như: Công tác phát triển đảng viên, việc thực hiện Chỉ thị  05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW4 khóa XI và XII và các Chỉ thị, văn bản của đảng triển khai thực hiện tốt, đặc biệt là tình hình chính trị, tư tưởng ổn định, nội bộ đoàn kết tốt; về chuyên môn: Chỉ tiêu phát triển đối tượng và thu BHXH, BHYT, BHTN; giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ BHXH; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; độ bao phủ BHYT toàn dân theo quyết định số 1167/QĐ-TTg… đều vượt kế hoạch đề ra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong các hoạt động ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo nhiệm vụ còn một số hạn chế như chi phí KCB BHYT vẫn cao hơn dự toán, về lãnh đạo công tác Đảng: Sinh hoạt chuyên đề còn ít, hiệu quả chưa cao; việc bồi dưỡng nhân rộng gương điển hình tiên tiến có lúc chưa thường xuyên, liên tục; việc triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ khối còn chậm,…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đề ra mục tiêu tổng quát tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị , tư tưởng và tổ chức. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra – giám sát của đảng; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ và của cơ quan trong năm và cả nhiệm kỳ. Trong đó, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu gồm: 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được tham gia học tập, quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên, của ngành nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng bộ thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm gắn với việc thực hiện công tác cán bộ và công tác quy hoạch đào tạo. Phấn đấu hàng năm trong nhiệm kỳ được tổ chức Đảng cấp trên công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cử viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao các lớp: lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý nhà nước, nghiệp vụ ngành,…; trong nhiệm kỳ mỗi đảng viên được kiểm tra, giám sát ít nhất 01 lần; trong nhiệm kỳ kết nạp tối thiếu 10 đảng viên trong Đảng bộ, tối thiểu 10 đoàn viên ưu tú được tham gia học lớp nhận thức về đảng; lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn hàng năm...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần văn Danh, Phó Bí thư  thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ BHXH tỉnh cần nỗ lực hơn nữa, tiếp tục đổi mới phương thức  hoạt động, xây dựng tổ chức Đảng và tập hợp đảng viên, tạo khối đoàn kết nhất trí cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Phó Bí thư  thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần văn Danh phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 ủy viên; 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Mai Văn Tiến được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần văn Danh Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2020

TH