Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Khác (7)
Trích yếu: Về việc cập nhật danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày có hiệu lực:
30/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc đăng ký lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH
Ngày ban hành:
25/09/2019
Ngày có hiệu lực:
25/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Ngày ban hành:
05/06/2019
Ngày có hiệu lực:
05/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
23/05/2019
Ngày có hiệu lực:
23/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
03/04/2019
Ngày có hiệu lực:
03/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
16/04/2019
Ngày có hiệu lực:
16/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v bổ sung Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện tổ chức khám bệnh, chữa bệnh ban đầu
Ngày ban hành:
29/11/2018
Ngày có hiệu lực:
29/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực