Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (9)
Trích yếu: Danh sách người hành nghề được phân công ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2020 tại Trung tâm y tế Lộc Ninh
Ngày ban hành:
02/01/2020
Ngày có hiệu lực:
02/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố công khai giao dự toán chi khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2019
Ngày ban hành:
06/06/2019
Ngày có hiệu lực:
06/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN; chị BHXH, BHTN từ nguồn quỹ năm 2019
Ngày ban hành:
28/05/2019
Ngày có hiệu lực:
28/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày có hiệu lực:
25/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v bổ sung Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện tổ chức khám bệnh, chữa bệnh ban đầu
Ngày ban hành:
29/11/2018
Ngày có hiệu lực:
29/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
22/08/2018
Ngày có hiệu lực:
22/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
22/08/2018
Ngày có hiệu lực:
22/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc sử đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quan 3ly1 sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
22/08/2018
Ngày có hiệu lực:
22/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực