Số / Ký hiệu: 98/QĐ-BHXH
Trích yếu: về việc công khai số liệu phân bổ dự toán thu - chi năm 2018
Loại văn bản:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực:
Văn bản BHXH tỉnh
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Giám đốc Mai Văn Tiến
Ngày ban hành:
02/05/2018
Ngày có hiệu lực:
02/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
98/QĐ-BHXH: về việc công khai số liệu phân bổ dự toán thu - chi năm 2018
Nội dung trong tệp đính kèm