Số / Ký hiệu: 558/CNTT-PM
Trích yếu: đính kèm theo công 360/BHXH-CNTT
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Văn bản BHXHVN
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Giám đốc Lê Nguyên Bồng
Ngày ban hành:
04/06/2019
Ngày có hiệu lực:
04/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
558/CNTT-PM: đính kèm theo công 360/BHXH-CNTT
Nội dung trong tệp đính kèm