Số / Ký hiệu: 04/2019/TT-BNV
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Loại văn bản:
Thông tư
Cơ quan ban hành:
Khác
Lĩnh vực:
Văn bản khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành:
05/06/2019
Ngày có hiệu lực:
05/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
04/2019/TT-BNV: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Nội dung trong tệp đính kèm