Số / Ký hiệu:
Trích yếu: V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Nội dung trong tệp đính kèm