Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Danh sách chữ ký (1)
Trích yếu: Danh sách người hành nghề được phân công ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2020 tại Trung tâm y tế Lộc Ninh
Ngày ban hành:
02/01/2020
Ngày có hiệu lực:
02/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực