Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH tỉnh (23)
Trích yếu: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá
Ngày ban hành:
20/09/2019
Ngày có hiệu lực:
20/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo lịch tiếp công dân quý III/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Phước
Ngày ban hành:
09/07/2019
Ngày có hiệu lực:
09/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố công khai giao dự toán chi khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2019
Ngày ban hành:
06/06/2019
Ngày có hiệu lực:
06/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
04/06/2019
Ngày có hiệu lực:
04/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai thêm Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
03/06/2019
Ngày có hiệu lực:
03/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019
Ngày ban hành:
29/05/2019
Ngày có hiệu lực:
29/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN; chị BHXH, BHTN từ nguồn quỹ năm 2019
Ngày ban hành:
28/05/2019
Ngày có hiệu lực:
28/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày có hiệu lực:
25/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực