Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (27)
Trích yếu: V/v hướng dẫn thay thế mục 3, Công văn số 248/BHXH-VP ngày 31/3/2020
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc cập nhật danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày có hiệu lực:
30/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc đăng ký lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH
Ngày ban hành:
25/09/2019
Ngày có hiệu lực:
25/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính Phủ
Ngày ban hành:
02/07/2019
Ngày có hiệu lực:
02/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: đính kèm theo công 360/BHXH-CNTT
Ngày ban hành:
04/06/2019
Ngày có hiệu lực:
04/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
04/06/2019
Ngày có hiệu lực:
04/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
03/06/2019
Ngày có hiệu lực:
03/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực