Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (27)
Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai thêm Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
03/06/2019
Ngày có hiệu lực:
03/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019
Ngày ban hành:
29/05/2019
Ngày có hiệu lực:
29/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày có hiệu lực:
25/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày có hiệu lực:
24/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
03/04/2019
Ngày có hiệu lực:
03/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày có hiệu lực:
24/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
16/04/2019
Ngày có hiệu lực:
16/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đăng ký số điện thoại cá nhân để tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên trang thông tin BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
02/04/2019
Ngày có hiệu lực:
02/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực