Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (48)
Trích yếu: V/v hướng dẫn thay thế mục 3, Công văn số 248/BHXH-VP ngày 31/3/2020
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách người hành nghề được phân công ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2020 tại Trung tâm y tế Lộc Ninh
Ngày ban hành:
02/01/2020
Ngày có hiệu lực:
02/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc cập nhật danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày có hiệu lực:
30/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc đăng ký lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH
Ngày ban hành:
25/09/2019
Ngày có hiệu lực:
25/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá
Ngày ban hành:
20/09/2019
Ngày có hiệu lực:
20/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tin đối ngoại phục vụ Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36
Ngày ban hành:
17/09/2019
Ngày có hiệu lực:
17/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo lịch tiếp công dân quý III/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Phước
Ngày ban hành:
09/07/2019
Ngày có hiệu lực:
09/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực