23/04/2020 04:29 PM

Ngày 23/4/2020, BHXH tỉnh Bình Thuận phát hành Công văn số 578/BHXH-CĐBHXH, trong đó có nội dung thay đổi Mẫu 14-HSB (Đơn đề nghị) khi hưởng các chế độ.

26/03/2020 04:21 PM

Công văn số 442/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Thuận hướng dẫn về việc ghi thông tin địa chỉ đúng với địa danh hành chính theo Nghị quyết số 820/NQ-UBTVQH14, ngày ...

06/03/2020 03:50 PM

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận vừa phát hành Thông báo số 295/TB-BHXH về việc thay đổi địa điểm Tiếp công dân. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01/03/2020.

04/03/2020 09:15 AM

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thay đổi Mẫu 14-HSB (Đơn đề nghị)

Danh sách đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH về chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN tính đến ngày 07/4/2020

Điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT theo địa danh hành chính mới

THÔNG BÁO Về việc thay đổi địa điểm tiếp công dân

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

CV 271/KH-BHXH Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

CV 192/BHXH-TT&PTĐT Đầu mối liên hệ công tác giữa BHXH tỉnh và Thành ủy, UBND Thành phố Phan Thiết

CV 207/BHXH-QLT: Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viên đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận năm 2020 cho các xã giáp ranh thuộc huyện Tuy Phong

CV số 136/BHXH-TCCB Ủy quyền ký Mẫu C16-TS và Mẫu D03a-TS

Cung cấp đầy đủ thông tin trên chứng từ khi chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN