THÔNG BÁO Về việc thay đổi địa điểm tiếp công dân

06/03/2020 03:50 PM


Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận vừa phát hành Thông báo số 295/TB-BHXH về việc thay đổi địa điểm Tiếp công dân. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01/03/2020.

Theo đó, từ ngày 01/3/2020, Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận chuyển địa điểm làm việc về trụ sở ở địa chỉ: Số 93, đường Tôn Đức Thắng, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Để thuận tiện trong công tác tiếp công dân, BHXH tỉnh Bình Thuận chuyển địa điểm tiếp công dân từ trụ sở BHXH tỉnh, địa chỉ: Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về trụ sở ở địa chỉ: Số 93, đường Tôn Đức Thắng, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận từ ngày 01/3/2020.

BHXH tỉnh Bình Thuận trân trọng thông báo đến các cơ quan, Sở, ban, ngành, các cơ quan truyền thông và công dân được biết./.

Toàn văn Thông báo số 295/TB-BHXH xem tại file đính kèm./. 

Hoàng Hà