Điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT theo địa danh hành chính mới

26/03/2020 04:21 PM


Công văn số 442/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Bình Thuận hướng dẫn về việc ghi thông tin địa chỉ đúng với địa danh hành chính theo Nghị quyết số 820/NQ-UBTVQH14, ngày 21/11/2019 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Bình Thuận.

Từ ngày 01/01/2020, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã như sau:

- Tại huyện Tuy Phong thực hiện sáp nhập xã Hoà Phú vào thị trấn Phan Rí Cửa, tên đơn vị hành chính sau khi sắp xếp: Thị trấn Phan Rí Cửa

- Tại huyện Tánh Linh sáp nhập xã Đức Tân vào xã Măng Tố, tên đơn vị hành chính sau khi sắp xếp: Xã Măng Tố

- Tại huyện Đức Linh sáp nhập xã Đức Chính vào xã Nam Chính, tên đơn vị hành chính sau khi sắp xếp: Xã Nam Chính

BHXH các huyện, thị xã; các đơn vị sử dụng lao động; cơ quan quản lý đối tượng; đại lý thu; trường học hướng dẫn đối tượng tham gia cung cấp thông tin và điều chỉnh địa chỉ theo đúng với địa danh hành chính mới để phục vụ cho công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp thẻ BHYT, sổ BHXH, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

Toàn văn Công văn số 442/BHXH-QLT xem tại file đính kèm./.

Ban biên tập