Thay đổi Mẫu 14-HSB (Đơn đề nghị)

23/04/2020 04:29 PM


Ngày 23/4/2020, BHXH tỉnh Bình Thuận phát hành Công văn số 578/BHXH-CĐBHXH, trong đó có nội dung thay đổi Mẫu 14-HSB (Đơn đề nghị) khi hưởng các chế độ.

Theo đó, kể từ ngày 21/4/2020, thay đổi Mẫu 14-HSB (Đơn đề nghị) bổ sung nội dung cam kết của người lao động trong thành phần hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng BHXH một lần.

Chi tiết xem biểu mẫu đính kèm./.

Ban biên tập