• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Bạn đọc
Email:
Ngày gửi:
03/10/2019
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Cho e hỏi là e có làm ở đơn vị có đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm 3 tháng sau đó có thôi việc và bây giờ e làm công ty mới có đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm được 10 tháng rồi và giờ e muốn xin nghĩ cho e hỏi là như vậy có được tính là trên 12 tháng để được hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp k ạ

Trả lời bởi:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận
Ngày trả lời:
03/10/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận có ý kiến trả lời như sau:
Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm 2013 đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 49 
Luật Việc làm 2013 thì người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể:


1.Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp:

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

- Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp:

- Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn/không xác định thời hạn;

- Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Lưu ý:

- Thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp để xét hưởng trợ cấp thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục, được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng cho đến khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

Do người lao động không cung cấp hồ sơ nên cơ quan BHXH khộng có cơ sở trả lời cụ thể được, căn cứ những quy định nêu trên đề nghị người lao động trực tiếp liên hệ với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Thuận; Số điện thoại: 0252. 3825903 để nơi đây tư vấn, xem xét giải quyết.