Ngày 03/3/2020, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành Công văn số 834/BĐ-HCC Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ chuyển phát hồ sơ BHXH nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho BHXH các cấp, các đơn vị sử dụng lao động trong việc nộp hồ sơ, theo dõi, định vị các bưu phẩm gửi cơ quan BHXH.

Ban biên tập đăng tải nội dung CV 834/BĐ-HCC, Tài liệu hướng dẫn sử dụng, các biểu mẫu để tham khảo và thực hiện.


Trân trọng./.

Ban biên tập