UBND tỉnh Bình Thuận: Yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT

16/10/2019 04:04 PM


Để kịp thời ngăn chặn hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi Quỹ BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và sử dụng hợp lý, hiệu quả Quỹ BHYT; đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/09/2019 của Bộ Y tế, UBND tỉnh Bình Thuận ra Công văn số 3828/UBND-KGVXNV ngày 09/10/2019 gửi BHXH tỉnh và các Sở Y tế, Tài chính.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, qua công tác thanh, kiểm tra, Bình Thuận phát hiện có tình trạng lạm dụng sử dụng dịch vụ y tế, gian lận, trục lợi Quỹ BHYT, ảnh hưởng đến việc sử dụng Quỹ BHYT, quyền lợi của người bệnh, uy tín của ngành y tế, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT. Nguyên nhân chính do một bộ phận người lao động, người dân thiếu kiến thức và hiểu biết chính sách, pháp luật về BHYT, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về tổ chức khám, chữa bệnh; sự phối hợp giữa các bên có liên quan trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, giải quyết vướng mắc phát sinh...

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu BHXH tỉnh thường xuyên thông báo cho Sở Y tế tỉnh về những trường hợp sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư quá mức cần thiết, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú chưa đúng quy định để các cơ quan quản lý kịp thời kiểm tra chấn chỉnh các cơ sở y tế; phối hợp với Sở Y tế tỉnh chỉ đạo tổ chức thanh, kiểm tra công tác khám bệnh chữa bệnh BHYT, đấu thầu, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc quyền quản lý, phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi Quỹ BHYT, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BHYT. Bên cạnh đó, giao Sở Tài chính tỉnh – trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế tỉnh và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, phối hợp tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập không bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm bù đắp chi phí từ nguồn thu qua dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT; có ý kiến về phương án tự chủ của các cơ sở khám, chữa bệnh để Sở Y tế phê duyệt theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Với Sở Y tế, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT, công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, về khám, chữa bệnh; chú ý các nội dung liên quan đến khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật BHYT, Luật Khám, chữa bệnh, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 18/08/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về hướng dẫn dáp dụng các Điều 214, 215 và 216 của Bộ luật Hình sự. Hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng phương án tự chủ phù hợp với khả năng của đơn vị và lộ trình kết cấu chi phí vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường công tác tự kiểm tra, phòng chống hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi Quỹ BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Giám đốc Sở Y tế tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong đơn vị, lĩnh vực công tác được giao quản lý, phụ trách. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác khám, chữa bệnh BHYT, trong đó, chú ý đến các nội dung như chỉ định dịch vụ khám, chữa bệnh nhằm phát hiện, ngăn chặn tình trạng lạm dụng chỉ định điều trị nội trú, chỉ định dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng (xét nghiệm, nội soi, chẩn đoán hình ảnh...), kê đơn thuốc quá mức cần thiết, ghi tên dịch vụ kỹ thuật, tên chẩn đoán không đúng với tình trạng bệnh nhằm được chi trả với giá dịch vụ cao hơn; kiểm tra, giám sát công tác lập hồ sơ bệnh án, kê đơn, cấp thuốc BHYT, không để xảy ra tình trạng lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn thuốc khống, cấp thuốc không đầy đủ cho người bệnh để chiếm dụng thuốc, tiền của Quỹ BHYT; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người có thẻ BHYT; kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị của bệnh viện, kiểm soát việc kê đơn, sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm; tăng cường ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm công khai, minh bạch các danh mục dịch vụ y tế và giá các các dịch vụ y tế...

BS.Phan Kim