Gần 90% dân số Tánh Linh có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

24/10/2019 07:30 AM


Một thực tế ở Bình Thuận các xã xây dựng nông thôn mới đạt được tiêu chí bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) có tỷ lệ bao phủ 85% dân số là vấn đề cực kỳ khó. Song, trên địa bàn huyện miền núi Tánh Linh phần lớn các địa phương được công nhận xã nông thôn mới đều thực hiện tiêu chí bao phủ BHYT khá bền vững (đạt từ 85 - 90%). Đây chính là động lực để người dân các xã khác chưa xây dựng nông thôn mới noi theo và hướng tới BHYT toàn dân. Anh Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Tánh Linh chia sẻ: “Để tăng nhanh tỷ lệ bao phủ BHYT ở một địa bàn miền núi, điều cơ bản là đại bộ phận người dân qua tuyên truyền, vận động đã ý thức được ý nghĩa, quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT. Có thể nói, hiện nay nhiều hộ dân ở Tánh Linh tuy còn nghèo, đời sống, kinh tế còn khó khăn, nhưng họ luôn quan tâm đến sức khỏe. Trong đó, tấm thẻ BHYT là “chìa khóa” để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình họ…”. Chính vì thế, mà nhiều năm liền huyện Tánh Linh có tỷ lệ bao phủ BHYT cao nhất tỉnh (trừ huyện đảo Phú Quý được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng). Trong 9 tháng đầu năm 2019 toàn huyện Tánh Linh vận động 88.349 người tham gia BHYT, tăng 2.837 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 96,6% kế hoạch tỉnh giao. Trong 3 tháng còn lại của năm 2019 toàn huyện sẽ vận động thêm khoảng 3.000 người tham gia BHYT để đạt 100% kế hoạch được giao. Với kết quả nói trên đến cuối tháng 9/2019 đã nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện Tánh Linh lên 89,7% dân số, vượt 7,2% mức bình quân bao phủ BHYT toàn tỉnh.

 

Trung tâm Y tế Tánh Linh khám bệnh BHYT.

Anh Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc BHXH Tánh Linh cho biết thêm: “Trong lúc các địa phương khác vận động đối tượng hộ gia đình tham gia BHYT vẫn còn khó khăn, mặc dù có chính sách giảm trừ cho các thành viên trong hộ gia đình tham gia BHYT. Song, đối với Tánh Linh tỷ lệ  bao phủ BHYT tăng nhanh là do công tác tuyên truyền, vận động đối tượng hộ gia đình tham gia BHYT có nhiều chuyển biến tích cực; số thành viên hộ gia đình tham gia BHYT tăng nhanh so với cùng kỳ…”. Hiện toàn huyện Tánh Linh có 28.425 người thuộc hộ gia đình tham gia, đạt tỷ lệ 73,65% so với số người cần vận động, tăng 1.692 người so với cùng kỳ năm trước. Đối tượng hộ cận nghèo hiện có 11.422 người tham gia BHYT, đạt 97,91% người cận nghèo thuộc diện cần vận động. Hiện chỉ còn 244 người cận nghèo chưa tham gia BHYT. Huyện Tánh Linh sẽ tiếp tục vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ mức đóng để đạt 100% hộ cận nghèo tham gia BHYT. Riêng đối tượng học sinh, sinh viên đầu năm học 2019 - 2020 các trường học đã hoàn thành 100% số học sinh tham gia BHYT.

Để nâng cao nhận thức cho các đơn vị, doanh nghiệp, người dân, ngoài việc tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng, BHXH Tánh Linh còn thành lập tổ công tác đến các doanh nghiệp, đơn vị làm việc, đốc thúc, nhắc nhở, đối chiếu, vận động...nhằm khai thác, phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT; Công an huyện Tánh Linh mời các doanh nghiệp nợ kéo dài viết cam kết trả nợ và đóng BHXH, BHYT phát sinh mới để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền lợi cho người lao động. Mặt khác, cơ quan BHXH phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện, các trạm y tế xã kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT.

LÊ THANH