Ngành BHXH triển khai chính sách nhằm chia sẻ khó khăn với đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

19/03/2020 03:23 PM


Ngày 17/03/2020, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 860/BHXH-BT về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng đóng vào vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. Ngày 18/3/2020, UBND tỉnh có Công văn số 1206/VP-KGVXNV về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở, ngành liên quan nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, BHXH tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, hướng dẫn tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các ngành nghề vận tải, hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động. Trong đó, số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh… BHXH tỉnh thực hiện tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến tháng 6/2020 khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định. Đồng thời, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra chuyên ngành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hiện nay, tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN gặp nhiều khó khăn. Theo chỉ tiêu được giao, trong năm 2020, tỉnh Bình Thuận phấn đấu đạt 100.739 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng thêm 3.507 người so với kết quả thực hiện năm 2019. Với sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH tỉnh Bình Thuận tiếp tục phối hợp tốt với các doanh nghiệp trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia đóng, nộp BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu, phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT, BHTN được giao./.

Thanh Hùng