Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong thời gian cách ly xã hội

06/04/2020 10:46 AM


Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận đã xây dựng phương án làm việc, tổ chức phục vụ tốt cho nhân dân.

Theo đó, ngày 01/04/2020 BHXH tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn số 468/BHXH-TCCB triển khai phương án bố trí công chức, viên chức làm việc trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid -19 với các nội dung:

Quán triệt đến từng viên chức, người lao động và tổ chức, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1058/BHXH-TCCB, ngày 31/3/2020 của BHXH Việt Nam; Công văn số 1061/BHXH-PC, ngày 31/3/2020 của BHXH Việt Nam. Theo đó, Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm về việc viên chức, người lao động bị lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở; chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quản lý, điều hành...

      - Xây dựng và thực hiện phương án bố trí cho viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà; xử lý, giải quyết công việc trên các phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thông suốt, hiệu quả. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới bố trí làm việc tại công sở như: trực cơ quan, xử lý tài liệu mật, phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN của tổ chức, cá nhân… trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nhất là giải quyết kịp thời, nhanh chóng việc cấp, đổi thẻ BHYT cho đối tượng.

      - Tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1216/UBND-NCKSTTHC, ngày 01/4/2020 đối với các thủ tục hành chính đã được triển khai thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tối đa quyền lợi cho người dân và tổ chức, cơ quan BHXH tỉnh tiếp tục bố trí viên chức trực giải quyết công việc với tinh thần phục vụ tốt nhất. Đồng thời, khuyến khích người dân và tổ chức nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và giao dịch điện tử; chỉ đến bộ phận một cửa để thực hiện thủ tục hành chính khi thật sự cần thiết để tránh tập trung đông người để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị của Chính phủ./.

Hoàng Hà