Kịp thời ngăn chặn các hình thức trục lợi từ sổ BHXH

22/04/2020 02:00 PM


Theo quy định, sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội được cấp và giao cho người lao động quản lý để theo dõi quá trình tham gia, là cơ sở để giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, thời gian qua, xuất hiện tình trạng đối tượng mạo danh cơ quan BHXH, lập các trang facebook nhằm thu gom, trục lợi từ sổ BHXH của người lao động.

Trước tình hình trên, theo chỉ đạo của Ngành, BHXH tỉnh Bình Thuận phát hành Công văn số 544/BHXH-CĐBHXH, ngày 17/4/2020 chỉ đạo BHXH huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ thực hiện một số nghiệp vụ chuyên môn nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng thu gom, mua bán sổ BHXH với một số nội dung:

- Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng BHXH một lần của người lao động, phải kiểm soát các thông tin tại Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB), đối chiếu dữ liệu trên Hệ thống đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các thông tin của người hưởng phải thống nhất; kiểm tra tính pháp lý của Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền.

- Khi xem xét giải quyết phải kiểm tra, đối chiếu đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đủ điều kiện giải quyết hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 60 Luật BHXH, Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội và Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.

- Khi trả kết quả giải quyết hưởng BHXH một lần phải kiểm tra, đối chiếu kỹ giấy tờ tùy thân của người nhận kết quả; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trả hồ sơ, trả tiền đúng cho người lao động hoặc người được ủy quyền hợp pháp.

- Tiến hành rà soát, thẩm tra, thống kê những trường hợp một người được ủy quyền nhận BHXH một lần cho từ hai người trở lên, kiểm soát để phát hiện dấu hiệu trục lợi từ việc thu gom, mua bán sổ BHXH.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH để nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; cảnh báo đến người dân, người lao động để không bị lôi kéo xúi giục bán sổ BHXH và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm./.

 

Hoàng Hà