Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

27/04/2020 09:22 AM


Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Thuận; sự phối kết hợp có trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận đoàn kết, vượt lên khó khăn, đạt được kết quả “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”. Năm 2020, BHXH Bình Thuận tiếp tục quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2019, số lao động tham gia BHXH bắt buộc là 97.232 người, đạt 100,6% kế hoạch năm; số người tham gia BHXH tự nguyện là 4.334 người, đạt 111,3% kế hoạch năm; số lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) là 87.703 người, đạt 101,1% kế hoạch năm; Tổng số người tham gia BHYT là 991.014 (trong đó có 10.785 thẻ của thân nhân Bộ Quốc phòng), đạt 101,3% kế hoạch; Tỷ lệ bao phủ BHYT chung toàn tỉnh đạt 86,2% dân số (bao gồm 70.646 người dân Bình Thuận đi học tập và lao động ngoài tỉnh được cấp thẻ BHYT).

Công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) luôn thực hiện đúng quy định, không để hồ sơ giải quyết trễ hẹn. Năm 2019, đã xét duyệt, giải quyết cho 63.103 lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN, tăng 22% so với 2018. Thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn tuyệt đối theo đúng quy định của Ngành; lập danh sách chi trả lương hưu, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, kiểm soát chặt chẽ công tác tài chính; không để xảy ra tình trạng tiêu cực, mất an toàn trong chi trả.

Năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 nên phần nào đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị ngành BHXH. Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, Lãnh đạo BHXH tỉnh chỉ đạo toàn ngành tập trung giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời đúng quy định cho các đối tượng thụ hưởng; quản lý người hưởng các chế độ BHXH chặt chẽ, chi trả kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho các đối tượng. Tăng cường khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT để tăng nguồn thu, duy trì và phát triển ổn định các đối tượng tham gia BHYT. Nâng cao, hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ hiểu, gần dân cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, phối hợp và phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, đài, báo nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT để họ tích cực tham gia.

BHXH tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung kết nối liên thông dữ liệu với các cơ sở KCB BHYT. Thực hiện nộp hồ sơ qua giao dịch BHXH điện tử, lưu trữ hồ sơ gọn gàng, khoa học, phục vụ kịp thời cho tra cứu, khai thác dữ liệu nhanh chóng, thuận lợi. Mặt khác tăng cường công tác giám định chi phí  KCB tại các cơ sở y tế, thực hiện giám định tập trung theo tỷ lệ trên hệ thống thông tin giám định BHYT, kiểm soát chặt chẽ nguồn kinh phí KCB BHYT

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở KCB BHYT trên  toàn tỉnh, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra  những đơn vị sử dụng lao động không chấp hành nghiêm túc kết luận sau thanh tra, kiểm tra những đơn vị để nợ tồn đọng, kéo dài, các cơ sở y tế có tần suất KCB cao bất thường, chi phí KCB lớn. Tiếp công dân, giải quyết trả lời đơn nghị kịp thời, đúng quy định.

BHXH tỉnh Bình Thuận tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí… Đẩy mạnh công tác thu, phấn đấu năm 2020 số người tham gia BHXH chiếm 17,0% lực lượng lao động trong độ tuổi; tham gia BHTN chiếm 14,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90% dân số.

Tin rằng với kết quả mà BHXH Bình Thuận đã đạt được trong năm 2019, cùng với sự quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công những nhiệm vụ trọng tâm mà BHXH tỉnh Bình Thuận đã đề ra cùng các giải pháp, sẽ là điều kiện thuận lợi để BHXH tỉnh Bình Thuận ghi tiếp thành tích mới trong năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh Bình Thuận cũng như sự lớn mạnh của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đặng Minh Thông