Thời gian tạm dừng đóng BHXH, có ảnh hưởng đến điều kiện hưởng chế độ thai sản?

17/04/2020 04:32 PM


Sau khi có hướng dẫn việc lập hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhiều lao động băn khoăn mình có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản trong thời gian tạm dừng đóng?

Theo Hướng dẫn số 05, ngày 10/4/2020 của liên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận, các doanh nghiệp có số lao động thuộc diện tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất), nếu có nhu cầu, thì nộp hồ sơ tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất theo trình tự, thủ tục quy định.

Vấn đề đặt ra là, nhiều lao động lo lắng trong thời gian doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, liệu người lao động có được hưởng chế độ thai sản (mang thai, sinh con, nhận con nuôi…) hay không?

Theo quy định hiện hành, khi tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) bắt buộc, người sử dụng lao động và người lao động phải trích đóng đầy đủ các quỹ thành phần (xem ảnh minh họa).

Trong trường hợp, phải tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp vẫn phải đóng đầy đủ, kịp thời vào quỹ ốm đau, thai sản, quỹ TNLĐ, BNN, quỹ BHYT và quỹ BHTN để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động. Do đó, việc doanh nghiệp tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện hưởng chế độ thai sản./.

Hoàng Hà