Kiểm soát chặt chẽ thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

24/04/2020 02:05 PM


Với mục đích hoàn thiện cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc quản lý, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc chi trả hàng tháng được chặt chẽ, chính xác, đúng người, đúng quy định của pháp luật. Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt.

Nhân viên Bưu điện chi trả cho đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt 

Theo đó, đối tượng cần rà soát thông tin là người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Nội dung cần rà soát gồm: ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân); địa chỉ hiện đang cư trú, số điện thoại liên hệ của người hưởng…

BHXH tỉnh (đầu mối là Phòng Chế độ BHXH) lập danh sách theo từng đơn vị chi trả, bao gồm đầy đủ thông tin dữ liệu của người hưởng đang được quản lý trên hệ thống, chuyển danh sách (kèm file dữ liệu) này cho Bưu điện tỉnh. Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận danh sách và tổ chức rà soát thông tin người hưởng và cập nhật đầy đủ vào file dữ liệu chuyển về cho cơ quan BHXH. Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện người hưởng đã chết Bưu điện phải làm thủ tục báo giảm theo hướng dẫn tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH, ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam, đồng thời hoàn trả ngay về quỹ BHXH số tiền đã chi sai; nếu người hưởng có nhu cầu thay đổi thông tin thì hướng dẫn người hưởng lập Biểu mẫu theo đúng quy định.

Giám đốc BHXH tỉnh giao Phòng Chế độ BHXH tỉnh tham mưu, cùng với các Phòng:  Kế hoạch - Tài chính, Công nghệ thông tin, Tổ chức cán bộ, Thanh tra - Kiểm tra, Truyền thông và Phát triển đối tượng phối hợp với Bưu điện tỉnh để rà soát, thu thập thông tin, xử lý dữ liệu của người hưởng trên địa bàn thành phố Phan Thiết; ký xác nhận trên danh sách rà soát và chịu trách nhiệm đối với thông tin đã rà soát được Bưu điện tỉnh cập nhật kết quả xác minh thông tin.

Tại địa phương, BHXH các huyện, thị xã chủ động phối hợp với Bưu điện huyện xây dựng Kế hoạch rà soát đối tượng người hưởng, căn cứ khối lượng công việc, tình hình thực tế của địa phương để bố trí nhân lực, tổ chức thực hiện đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chặt chẽ, có hiệu quả.

Thời gian tổ chức thực hiện và hoàn thành Kế hoạch này trước ngày 20/9/2020./.

Toàn văn Kế hoạch 577/ KH-BHXH xem tại file đính kèm

Hoàng Hà