Nỗ lực thực hiện chính sách an sinh trong mùa dịch Covid-19

29/04/2020 08:26 AM


Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Ngày 27/4/2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1299/BHXH-BT để hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác thu BHXH, BHYT

Để thực hiện nhiệm vụ kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là vừa tích cực phòng, chống dịch bệnh, vừa chủ động thực hiện thực hiện các nhiệm vụ công tác thu và phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN). BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp trọng tâm. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, cơ quan báo chí, Bưu điện đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (Facebook, Zalo…) đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân. Kịp thời cung cấp các biểu mẫu, Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C12-TS); Danh sách đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu D08a-TS) đến đại lý thu để kịp thời đôn đốc và vận động đối tượng tiếp tục tham gia.

Căn cứ vào tình hình thực tế từng địa phương, triển khai tổ chức các hoạt động chuyên môn nhưng phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn trong việc phòng, chống dịch bệnh. Đối với việc rà soát đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia, hoặc tham gia chưa đầy đủ cho người lao động theo Công văn 3045/BHXH-BT, ngày 20/8/2019, cần linh hoạt bằng cách trực tiếp đến doanh nghiệp hoặc mời đơn vị đến làm việc.

Đối với hội nghị tuyên truyền, hội nghị khách hàng không nhất thiết phải đủ số lượng tham gia là 50 người trở lên mà tạm thời thực hiện tổ chức hội nghị có số khách hàng tham dự ít hơn (dưới 50 người), phù hợp với giãn cách xã hội, nhưng phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 có từ 40% số khách hàng tham gia BHXH tự nguyện mới trở lên. Duy trì việc thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với đơn vị nợ kéo dài, đơn vị trốn đóng theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Kịp thời giải quyết việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHYT, BHTN theo đúng quy định để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động./.

Hoàng Hà