Thông tin về hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp mà người lao động nên biết

21/04/2020 08:14 AM


Dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành nghề, lĩnh vực dẫn đến việc làm của một bộ phận người lao động (NLĐ) bị cắt giảm, lúc này chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp được coi là "phao cứu sinh", giúp ổn định phần nào cuộc sống của người lao động và gia đình.

Do đó, người lao động muốn hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ như: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết thời hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH).

Sau khi đã có đủ hồ sơ, trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, nếu chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi muốn nhận trợ cấp.

Trong 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động chưa tìm được việc làm thì đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Trung tâm Dịch vụ việc làm ra Quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH được xác nhận chuyển trả cho người lao động.

Trong 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có Quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH sẽ chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho người lao động, cấp kèm theo thẻ BHYT thông qua hệ thống Bưu điện.

Sau khi nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu, những tháng tiếp theo, người lao động phải đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo về tìm kiếm việc làm theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ở thời điểm hiện tại, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nếu không may bị thất nghiệp, NLĐ nên đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp học nghề; đăng ký nhận chế độ hỗ trợ từ Gói hỗ trợ an sinh của Chính phủ. Để tới khi đại dịch Covid-19 suy giảm, nền kinh tế vận hành trở lại bình thường, NLĐ có cơ hội trở lại làm việc, tiếp tục đóng BHXH để cộng nối thời gian tính hưởng lương hưu sau này.

Hướng tới lợi ích lâu dài, NLĐ không nên lựa chọn nhận BHXH một lần, để cùng Nhà nước tự đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội cho bản thân, nhất là khi hết tuổi lao động.

NT