BHXH tỉnh: Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

17/04/2020 10:04 AM


Tính đến ngày 16/4/2020, cùng với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BHXH tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận 4.680 lượt hồ sơ. Trong đó: Nhận qua giao dịch điện tử 2.584 lượt, chiếm tỷ lệ 55,21%; nhận qua bưu chính 232 lượt, chiếm 4,95%; hồ sơ nhận trực tiếp của cá nhân là 1.864 hồ sơ, chiếm 39,8%.

Tại Công văn số 541/BHXH-VP, ngày 16/4/2020, BHXH tỉnh cũng nêu rõ các đơn vị trực thuộc tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; bố trí viên chức làm việc tại cơ quan và tại nhà trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

Về xử lý công việc chuyên môn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, cụ thể: Tại Bộ phận một cửa, bố trí viên chức thường trực để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch; tăng cường giao dịch điện tử; tổ chức tốt việc giao nhận hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích, không để hồ sơ tồn đọng; đồng thời xử lý ngay những trường hợp cấp, đổi thẻ BHYT do mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân kịp thời để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người tham gia.

Đối với các Bộ phận khác thực hiện phân công viên chức trực tại cơ quan và ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý công việc tại nhà đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kịp thời; khi có việc cần thiết, cấp bách sẽ được điều động có mặt tại cơ quan để giải quyết công việc, không để công việc tồn đọng và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

 Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, tại BHXH tỉnh Bình Thuận không có trường hợp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

NT