Phóng sự: BHYT đồng hành cùng bệnh nhân Covid-19

06/05/2020 02:17 PM


Phóng sự: BHYT đồng hành cùng bệnh nhân Covid-19 do Truyền hình Nhân dân phối hợp cùng BHXH Việt Nam sản xuất.

Phóng sự phản ánh tình hình triển khai thực hiện chính sách BHYT của BHXH Việt Nam tại các địa phương, nêu cao quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành trong công tác chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19. Điều đó không chỉ cho thấy sự chủ động trong việc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, mà còn khẳng định những chính sách BHYT, BHXH của Đảng, Nhà nước ta có giá trị nhân văn, nhân đạo vô cùng to lớn, góp phần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm công tác chăm sóc sứa khỏe nhân dân trong những thời điểm dịch bệnh hoành hành.
 

 

 

Ban biên tập