Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận bổ nhiệm nhân sự mới

01/04/2020 02:36 PM


Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thừa ủy quyền của Giám đốc BHXH tỉnh Bình Thuận, ông Phạm Duy Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý và điều hành Phòng Tổ chức cán bộ BHXH tỉnh đã trao các Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Đình Cang, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng BHXH tỉnh giữ chức vụ Giám đốc BHXH huyện Tánh Linh, thuộc BHXH tỉnh Bình Thuận.

Điều động và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc BHXH huyện Tánh Linh giữ chức vụ Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng BHXH tỉnh.

Bổ nhiệm ông Đoàn Quang Khoa, Chuyên viên BHXH huyện Hàm Thuận Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH huyện Hàm Thuận Nam, thuộc BHXH tỉnh Bình Thuận.

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020.

Với cương vị mới được giao, Lãnh đạo BHXH tỉnh mong muốn các đồng chí tiếp tục phấn đấu rèn luyện, đoàn kết, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo BHXH các huyện, phòng nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Hà