Tập đoàn Viettel tham gia cung cứng dịch vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

23/03/2020 07:59 AM


Tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT, nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo kế hoạch đề ra, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam triển khai việc thu BHXH, BHYT qua hệ thống của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).

Trụ sở Chi nhánh Tập đoàn Viettel tại tỉnh Bình Thuận

Trụ sở Chi nhánh Tập đoàn Viettel tại tỉnh Bình Thuận

Theo đó, ngày 28/02/2020, BHXH Việt Nam đã ký hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT đối với Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Ngày 18/03/2020, BHXH Việt Nam phát hành công văn số 875/BHXH-BT, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. BHXH Việt Nam phối hợp với Chi nhánh Viettel ở các tỉnh tổ chức ký Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT qua hệ thống Viettel trước ngày 31/3/2020; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn quy trình, nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, tra cứu mã số BHXH đối với nhân viên hệ thống Viettel làm nhiệm vụ thu BHXH, BHYT; Cấp thẻ nhân viên đại lý thu và Giao chỉ tiêu cụ thể để phát triển đối tượng tham gia; Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của đại lý thu và kịp thời chấn chỉnh những sai phạm theo quy định tại Quyết định số 1599/QD-BHXH ngày 28/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT.

Việc mở rộng thêm dịch vụ cung ứng trong lĩnh vực phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm tạo thêm điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt hơn cho người tham gia và thụ hưởng chế độ chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, tạo sự chia sẽ trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, tạo thế cạnh tranh công bằng giữa các đại lý thu hiện có, góp phần đẩy nhanh tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT./.

Hoàng Hà