Bình Thuận thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

06/05/2020 03:50 PM


UBND tỉnh Bình Thuận vừa có Quyết định số 999/QĐ-UBND, ngày 29/4/2020 ban hành quy định, trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành Quyết định trên nhằm triển khai kịp thời việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Công nhân may công nghiệp là lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo đó, có 6 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Hộ kinh doanh; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; Đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Quyết định cũng quy định rõ về điều kiện hỗ trợ; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện cho từng loại đối tượng thuộc diện được hỗ trợ. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện thống nhất việc hỗ trợ; kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện…Các cơ quan liên quan tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức thực hiện nghiêm quy trình, thời gian lập danh sách, xét duyệt đối tượng, quyết định trợ cấp đến đối tượng của từng đơn vị, từng cấp theo đúng quy định trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của UBND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 công khai, minh bạch, đúng quy định, không để lợi dụng, trục lợi chính sách ngay từ khâu rà soát, lập danh sách, thẩm định, chi trả hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện chính sách tại địa bàn dân cư thôn, khu phố và xã, phường, thị trấn./.

Đồng thời, nhằm xác định rõ các đối tượng là người lao động thuộc diện tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để làm thủ tục xác nhận đối tưởng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, theo Công văn số 860/BHXH-BT của BHXH Việt Nam. Ngày 05/5/2020, BHXH tỉnh Bình Thuận có Công văn số 609/BHXH-QLT để hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã thực hiện./.

 

Toàn văn Quyết định 999/QĐ-UBND, Công văn số 609/BHXH-QLT xem tại file đính kèm

Hoàng Hà