Số / Ký hiệu: 46/2014/QH13
Trích yếu: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT
Loại văn bản:
Văn bản Trung ương
Cơ quan ban hành:
Khác
Lĩnh vực:
Luật
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Đình Chất
Ngày ban hành:
13/06/2014
Ngày có hiệu lực:
13/06/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
46/2014/QH13: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm