Số / Ký hiệu: 100/BHXH-TB
Trích yếu: Lịch Tiếp công dân năm 2020
Loại văn bản:
Văn bản BHXH Bình Thuận
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội Bình Thuận
Lĩnh vực:
Khác
Người kí:
Phạm Xuân Toan
Ngày ban hành:
03/02/2020
Ngày có hiệu lực:
03/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
100/BHXH-TB: Lịch Tiếp công dân năm 2020
Nội dung trong tệp đính kèm