Số / Ký hiệu: 14/2020/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định 14/2020/NĐ-CP Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Loại văn bản:
Văn bản Trung ương
Cơ quan ban hành:
Khác
Lĩnh vực:
Khác
Người kí:
Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:
24/01/2020
Ngày có hiệu lực:
15/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
14/2020/NĐ-CP: Nghị định 14/2020/NĐ-CP Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Nội dung trong tệp đính kèm