Số / Ký hiệu: 19/2020/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số 19/2020/NĐ-CP: Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Loại văn bản:
Văn bản Trung ương
Cơ quan ban hành:
Khác
Lĩnh vực:
Khác
Người kí:
Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:
12/02/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
19/2020/NĐ-CP: Nghị định số 19/2020/NĐ-CP: Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Nội dung trong tệp đính kèm