Cấp lại sổ do người sử dụng lao động làm mất

11/03/2012 04:39 PM


35 Tên thủ tục hành chính Cấp lại sổ do người sử dụng lao động làm mất Trình tự thực hiện 1. Đối với người tham gia BHXH: - Tiếp nhận sổ BHXH (bìa sổ và tờ sổ) từ người sử dụng lao động. - Kiểm tra các thông tin in trên bìa sổ và tờ sổ cấp lại, nếu có sai sót thì thông báo cho người sử dụng lao động. - Ký, ghi rõ họ tên vào nơi quy định trên bìa sổ. - Chuyển lại bìa sổ cho người sử dụng lao động lưu giữ. 2. Đối với người sử dụng lao động: - Lập biên bản nêu rõ nguyên nhân, số lượng bìa sổ và các trang tờ rời bị mất. - Làm công văn đề nghị cấp lại sổ BHXH cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật việc người lao động chưa hưởng trợ cấp BHXH một lần gửi cơ quan BHXH, kèm theo biên bản và Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu  (mẫu số 01-TBH). - Nhận bìa sổ, tờ khai và các giấy tờ liên quan từ cơ quan BHXH; kiểm tra các nội dung ghi trên bìa sổ và tờ sổ. - Chuyển bìa sổ và tờ sổ cho người tham gia BHXH. - Tiếp nhận lại bìa sổ và tờ sổ từ người tham gia BHXH để lưu giữ. 3. Đối với cơ quan BHXH: - Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH; kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ và cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý. - In bìa sổ và tờ sổ; - Giám đốc BHXH tỉnh ký, đóng dấu vào nơi quy định trên bìa sổ và tờ sổ. - Lưu giữ hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH tại cơ quan BHXH; chuyển bìa sổ và tờ sổ cấp lại cho người sử dụng lao động. Cách thức thực hiện Trụ sở BHXH tỉnh Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ: - Công văn đề nghị cấp lại sổ BHXH cỉa người sử dụng lao động. - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu (mẫu số 01-TBH). - Biên bản xác nhận việc mất sổ BHXH của người sử dụng lao động. b) Số lượng hồ sơ:    01  (bộ) Thời hạn giải quyết Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân và tổ chức                                                              Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh. b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cấp sổ, thẻ c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BHXH tỉnh. d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Sổ BHXH Lệ phí Không Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu (mẫu số 01-TBH). Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Nộp đủ hồ sơ theo quy định. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số  152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. - Nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. - Thông tư số 13/TT-NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức Nhà nước. - Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NDD-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007. - Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ BHXH theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. - Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. - Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Các mẫu trong tệp đính kèm: 01-TBH