Các phòng chức năng

19/03/2012 01:40 AM1. Phòng Quản lý thu:

- Trưởng phòng : Phạm Việt Tiến.  Điện thoại: (0254) 3832.001 - 427

- Phó Trưởng phòng : Tạ Thị Nhạn. Điện thoại: (0254) 3832.001 - 413

2. Phòng Chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội:

- Trưởng Phòng: Phạm Văn Nanh. Điện thoại: (0254) 818120 - 311

- Phó Trưởng phòng : Hoàng Thị Thanh. Điện thoại: (0254) 818120 - 311

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Hải Hưng. Điện thoại:: (0254) 818120 - 319

3. Phòng Giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế:

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lệ Bích. Điện thoại: (0254) 818120 - 615

- Phó Trưởng phòng: Trần Văn Thủy. Điện thoại: (0254) 818120 - 621

- Phó Trưởng phòng: Lê Thị Yến Trinh. Điện thoại: (0254) 818120 - 624

4 Phòng Kế họach-Tài chính:

- Trưởng phòng: Đỗ Hồng Thái. Điện thoại: (0254) 3818.122 - 607

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thảo. Điện thoại: (0254) 3818.122 - 605

- Phó Trưởng phòng: Hồ Thị Cương. Điện thoại: (0254) 3818.122 - 603

5. Phòng Tổ chức cán bộ:             

- Phó Trưởng phòng (phụ trách): Phạm Thị Vinh Thủy. Điện thoại: (0254) 3542.777 - 204

6. Phòng Thanh tra - Kiểm tra:

- Trưởng phòng: Ninh Văn Phượng. Điện thoại: (0254) 3575.496 - 203

- Phó Trưởng phòng: Lương Thị Mỹ Hằng. Điện thoại: (0254) 3575.496 - 203

7. Phòng Cấp sổ, thẻ:

- Trưởng phòng: Trần Thị Loan. Điện thoại: (0254) 3838.988- 714

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Việt Dũng. Điện thoại: (0254) 3838.988- 710

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ánh Vân. Điện thoại: (0254) 3838.988- 710

8. Phòng Công nghệ thông tin:

- Phó Trưởng phòng (phụ trách): Đỗ Xuân Hiệp. Điện thoại: (0254) 3818.123 - 523

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Thanh. Điện thoại: (0254) 3818.123 - 524

9. Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng

- Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Hạnh. Điện thoại: (0254) 3574.688 - 214

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Việt Hà. Điện thoại: (0254) 3574.688 - 208

10. Văn phòng

- Phó Chánh Văn phòng (phụ trách): Phạm Thị Vui. Điện thoại: (0254) 3818.120 - 215

- Phó Chánh Văn phòng: Trương Huy Phương. Điện thoại: (0254) 3818.120 - 218

- Phó Chánh Văn phòng: Trịnh Thị Trinh. Điện thoại: (0254) 3818.120 - 107

 

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN

Ảnh hoạt động