Hướng dẫn cài đặt font tiếng Việt chạy SMS trên Window 7

30/03/2012 04:16 AM


Sử dụng các phần mềm của BHXH Việt Nam trên Win 7 thường gặp trường hợp không hiển thị rõ dấu , vui lòng làm theo hướng dẫn sau để khắc phục: I. Mời anh chị xem Video thực hiện thực tế trước : Vui lòng chọn độ phân giải HD để xem rõ hơn Clip 1: Clip 2 Clip 3 II.Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cho các thông số như ban đầu của hệ điều hành, vui lòng  thiết lập toàn bộ các tham số font mặc định là Font : Segoe UI : Vào cấu hình như sau : Control Panel\Appearance and Personalization\Personalization  hiệu chỉnh toàn bộ font thành : Segoe UI. BẮT BUỘC KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY TÍNH .Sau đó làm theo hướng dẫn sau đây : Bước 1 : Tải tập tin  FontABC.rar  Bước 2 : Giải nén tập tin vừa tải về. Chép thư mục FontABC trong thư mục FontABC vào thư mục WINDOWS. Sao cho đường dẫn sẽ là  C:\Windows\FontABC Bước 3 :Vào Run – gõ Regedit Tìm  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts\MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 Sửa nội dung bên trong thành : C:\Windows\FontABC\Sserife.fon Sửa giá trị tại Value data Bước 4 : Cài tập tin tiêu chuẩn Việt Nam tại đây Nếu bước 4 không thành công làm theo nội dung trong [[............. ]] [[ Đôi khi tại bước 4 , thực hiện cài đặt không được do lý do win bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật không cho truy cập hoặc tác động đến thư mục font. Dùng quyền quản trị của máy tính , thực hiện tạo mới 1 user khác có cấp quyền Administrator , khởi động lại máy tính  , Tiếp theo đăng nhập vào tài khoản user vừa tạo . Thực hiện lại như sau vào lại regedit tìm đến   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts\MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 Sửa nội dung bên trong từ : Sserife.fon    thành   C:\Windows\FontABC\Sserife.fon Đóng regedit lại Khởi động lại máy và thực hiện lại từ bước 1 đến 5 ]] Bước 5 : Khởi động lại máy tính.