Xử lý vi phạm sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT

14/08/2015 12:50 AM


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 5416/VPCP-V.I ngày 13/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; Ngày 11/8, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2949/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố yêu cầu báo cáo việc xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 5416/VPCP-V.I ngày 13/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; Ngày 11/8, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2949/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố yêu cầu báo cáo việc xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT.

NLD 130815.jpg
Ảnh internet


Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện ngay một số nội dung, như: Phối hợp với Thanh tra tỉnh đôn đốc các doanh nghiệp được Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh thanh tra khắc phục ngay hậu quả vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT theo như Kết luận thanh tra; Tiếp tục rà soát số tiền chậm đóng chưa tính lãi để thực hiện tính, thu bổ sung tiền lãi chậm đóng theo quy định; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý thu. Đồng thời, xác định rõ nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong công tác quàn lý; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm; xử lý tập thể, cá nhân trong việc chưa thường xuyên đôn đốc, bám sát, dẫn đến nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài cũng như chưa tính lãi số tiền chậm đóng.

Hằng năm, BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động; kịp thời phát hiện những đơn vị đóng không đủ cho số người thuộc diện tham gia BHXH theo quy định; đơn vị đã trích thu từ lương phần tiền BHXH mà NLĐ phải đóng, nhưng không chuyển vào Quỹ BHXH. Đối với đơn vị cố tình không thực hiện, thì phối hợp với cơ quan Thanh tra có kết luận và xử lý nghiêm.

BHXH các tỉnh, thành phố chủ động thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức của đơn vị SDLĐ và NLĐ về pháp luật BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam yêu cầu, chậm nhất đến ngày 20/8, BHXH các địa phương phải báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra để BHXH Việt Nam tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

baohiemxahoi.gov.vn