Chương trình Hỗ trợ mua, tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019

Thông Báo về việc tạm dừng hoạt động hệ thống hạ tầng thông tin tại Trung tâm dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội

Thông báo v/v thay đổi thời gian làm việc của cơ quan BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo v/v di dời trụ sở cơ quan BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh BRVT năm 2019

Thông báo về thông tin các đơn vị cung cấp phần mềm giao dịch BHXH điện tử

Quyết định 888/QĐ-BHXH V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của TGĐ BHXH VN

Thông báo v/v trả số BHXH cho người lao động đã nghỉ việc sau 12 tháng mà không nhận sổ tại đơn vị (Công văn số 609-TB-BHXH)

Thống kê địa chỉ các điểm thu, nhân viên đại lý thu trên địa bàn tỉnh BRVT

Các cơ sở nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ngoại tỉnh năm 2018

Ảnh hoạt động