Những thay đổi về chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế từ tháng 6/2017

25/08/2017 04:56 PM


1. Giảm mức đóng quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định mức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6, người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 3, Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động với mức được điều chỉnh như sau:

Giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và h, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH 2014 (trừ đối tượng là người giúp việc).

Giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên lương cơ sở đối với người lao động quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH 2014.

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ thực hiện quy định trên kể từ ngày 1/1/2018.

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này (0,5%); phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

2. Điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, theo mức lương cơ sở mới 1.300.000 đồng:

Theo đó, mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng sẽ là căn cứ tính mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ-BNN từ ngày 1/7/2017.

- Mức lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng lên 1.300.000 đồng, mức phí tham gia BHYT hộ gia đình tăng thêm khoảng 7,3%.

- Mức trần tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT cho người lao động thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị sử dụng lao động quyết định; mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất là26.000.000 đồng/tháng (20 lần mức lương cơ sở).

3. Mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT:

Ngày 29/5/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2039/BHXH-CSYT hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng.

Để thống nhất thực hiện trong thanh toán chế độ khám bệnh, chữa bệnh BHYT, kể cả trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 1/7/2017 nhưng ra viện từ ngày 1/7/2017, BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở tương đương với 195.000 đồng không phải thực hiện cùng chi trả.

Mức cùng chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 45 tháng lương cơ sở tương đương với 58,5 triệu đồng. Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7,8 triệu đồng.

4. Quy định mới về vật tư y tế được BHYT thanh toán:

Ngày 14/04/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BYT về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), quy định mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở (trước đây không vượt quá 40 tháng lương cơ sở). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

5. Không có BHYT sẽ chịu phí khám chữa bệnh cao hơn:

Ngày 15/3/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp (có hiệu lực từ ngày 1/6/2017), người bệnh chưa tham gia BHYT, người có thẻ BHYT nhưng khi khám chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT sẽ phải chịu mức phí điều chỉnh.

Có 3 nhóm dịch vụ dành cho người chưa có thẻ BHYT được điều chỉnh khung giá tối đa là giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ; giá dịch vụ ngày giường điều trị; giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng bệnh viện. Trong đó, 2 nhóm dịch vụ khám bệnh và dịch vụ ngày giường điều trị đều có mức tăng cao gấp 2-4 lần so với giá hiện tại, tiền khám bệnh đã tăng gấp 4 lần ở phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã; tăng 2 lần ở bệnh viện hạng 1 và hạng 2.

Thông tư cũng bổ sung giá của 35 dịch vụ chưa được BHYT chi trả như: dịch vụ thẩm mỹ, thay răng giả, trợ thính, điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ...

Mức tăng này sẽ là gánh nặng đáng kể với người bệnh không có BHYT phải điều trị nội trú dài ngày và tác động mạnh nhất đến người bệnh chưa có thẻ BHYT là nhóm giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng bệnh viện, bất kể người bệnh điều trị ngoại trú hay nội trú, điều trị ít ngày hay dài ngày. 

6. Thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 1/7/2017:

BHXH Việt Nam ban hành công văn 2696/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 1-7-2017:

- Chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe, thì người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ ngày 1-7-2017 trở đi, mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Đối với NLĐ đang hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ trước ngày 1-7-2017 mà từ ngày 1-7-2017 trở đi vẫn đang trong thời hạn hưởng thì vẫn hưởng theo mức đang hưởng trước ngày 1-7-2017.

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, NLĐ bắt đầu hưởng trợ cấp từ ngày 1-7-2017 trở đi, thì mức trợ cấp được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng. Còn NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1-7-2017 trở đi thì mức trợ cấp phục vụ hàng tháng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Chế độ hưu trí, nếu NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-7-2017 trở đi, thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng. NLĐ nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc BHXH một lần kể từ ngày 1-7-2017 trở đi mà trước ngày 1-1-2007 đã có thời gian đóng BHXH (bao gồm phụ cấp khu vực), thì mức hưởng trợ cấp khu vực một lần được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1-1-2016 trở đi mà hưởng BHXH một lần, thì tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 của Luật BHXH; không điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng BHXH một lần.

NLĐ có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1-7-2017 trở đi, nếu mức lương hưu hàng tháng được tính theo quy định mà thấp hơn 1.300.000 đồng thì được bù cho bằng 1.300.000 đồng.

Chế độ tử tuất: Trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp khu vực một lần (nếu có) được tính theo mức lương cơ sở tại tháng NLĐ chết. Nếu chết từ 1-7-2017 trở đi, thì mức trợ cấp được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Trợ cấp tử tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng trợ cấp. Đối với những thân nhân bắt đầu hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 1-7-2017 trở đi, thì mức trợ cấp tử tuất hàng tháng được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định đang đóng hoặc đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH mà chết, thì trợ cấp tuất một lần được tính trên mức lương cơ sở tại tháng NLĐ chết.

Đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1-1-2016 trở đi và NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người SDLĐ quyết định mà chết, thì tiền lương đã đóng BHXH làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính trợ cấp tuất một lần được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 của Luật BHXH.

7. Một số thay đổi về cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mã số:

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH đạt hiệu quả cao, giảm tối đa thời gian giao dịch của doanh nghiệp và người dân với cơ quan BHXH khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ, BNN, đáp ứng được yêu cầu quản lý tập trung cơ sở dữ liệu toàn quốc, kết nối liên thông bộ công cụ quản lý thu, sổ thẻ, giải quyết chế độ BHXH, BHYT thông qua mã số BHXH được cấp cho mỗi người tham gia một mã số duy nhất:

Thứ nhất, về mẫu, mã sổ BHXH: Thay thế cụm từ " Số sổ" in trên bìa và tờ rời của sổ BHXH bằng cụm từ "Mã số". Ví dụ, bìa và tờ rời sổ BHXH trước đây in "Số sổ: 0118000001", nay được in là "Mã số: 0118000001". Sổ BHXH được cấp mới, cấp lại theo mẫu mới từ ngày 1-8-2017.

Thứ hai, về mẫu, mã thẻ BHYT: Thay thế từ "Số" in trên thẻ BHYT bằng cụm từ "Mã số". Ví dụ, thẻ trước đây in "Số: DT 2010118000001, nay được in là "Mã số: DT2010118000001". Thời hạn sử dụng thẻ BHYT chỉ in "Gía trị sử dụng: từ ngày…/…/…". Thẻ BHYT được cấp mới, đổi, cấp lại theo mẫu mới từ ngày 1-8-2017.

Thứ ba, sổ BHXH và thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp lại.

Thứ tư, về tra cứu thông tin thẻ BHYT: Cơ sở KCB BHYT khi tra cứu thông tin về thẻ BHYT của người tham gia trên Cổng thông tin giám định BHYT mà cơ sở dữ liệu không đầy đủ hoặc không đúng thì liên hệ với phòng/bộ phận giám định BHYT của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng KCB BHYT để xác minh. Cơ quan BHXH, phòng/bộ phận giám định BHYT có trách nhiệm liên hệ với phòng/bộ phận cấp sổ, thẻ để trả lời cơ sở KCB BHYT về giá trị sử dụng thẻ ngay trong ngày, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Đơn vị đóng, chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, thẻ BHYT hết giá trị sử dụng. Khi người lao động phát sinh chi phí KCB trong thời hạn thẻ BHYT hết giá trị sử dụng, cơ quan BHXH thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh theo quy định sau khi đơn vị đã đóng đủ số tiền chậm đóng BHYT.

8. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH:

Từ ngày 01/9/2017, Quyết định số 838/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) có hiệu lực thi hành. Phạm vi áp dụng giao dịch điện tử được mở rộng đối với thủ tục giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN; giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT (trước đây giao dịch điện tử chỉ áp dụng đối với thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN); đối tượng cũng được mở rộng giao dịch đối với cá nhân (trước đây chỉ giao dịch điện tử với tổ chức).

- Về thủ tục, hồ sơ: Cắt giảm từ 09 thủ tục hành chính xuống còn 05 thủ tục hành chính (giảm 04 thủ tục), cụ thể:

+ Ghép 04 thủ tục gồm: Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng; Truy thu BHXH, BHYT, BHTN; Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc thành thủ tục: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

+ Ghép 02 thủ tục gồm: Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995; Cấp lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT thành thủ tục: Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Về thời hạn giải quyết:

+ Rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 07 ngày xuống còn 05 ngày (không quy định ngày làm việc).

+Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

+ Đối với trường hợp cấp lại thẻ BHYT:

* Không thay đổi thông tin: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Từ ngày 01/01/2019 trở đi: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Người tham gia đang điều trị tại các cơ sở KCB, thực hiện trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Về truy thu: Trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian từ 03 tháng trở lên, ngoài hồ sơ theo quy định phải kèm theo Biên bản kiểm tra; Kết luận thanh tra chuyên ngành của cơ quan BHXH; Kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra hoặc Quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Ảnh hoạt động