Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam ký Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN

26/12/2017 07:42 AM


Ngày 25/12/2017, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì buổi lễ.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký Quy chế phối hợp

 

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng; các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương; Nguyễn Minh Thảo; Đào Việt Ánh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai bên trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi của quân nhân, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng và thân nhân quân nhân, thân nhân công nhân quốc phòng, thân nhân viên chức quốc phòng trong việc tham gia, thụ hưởng chế độ chính sách BHXH, BHYT; qua đó góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Lễ ký Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN giữa Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam

Nội dung quy chế phối hợp được hai bên xác định cùng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến mọi đối tượng tham gia, đặc biệt là BHYT đối với quân nhân, thân nhân quân nhân, thân nhân công nhân quốc phòng, thân nhân viên chức quốc phòng; chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT; báo cáo, trao đổi thông tin, cung cấp dữ liệu phục vụ công tác quản lý BHXH, BHYT; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học về BHXH, BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa việc quản lý BHXH, BHYT đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm liên thông dữ liệu, an toàn thông tin và bí mật quốc phòng...

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phổ biến, triển khai Quy chế tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ để thống nhất thực hiện. Các cơ quan chức năng và đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tham mưu giúp lãnh đạo hai bên thực hiện Quy chế phối hợp. BHXH Bộ Quốc phòng là đầu mối thường trực giúp lãnh đạo Bộ Quốc phòng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế.

BHXH Việt Nam có trách nhiệm phổ biến triển khai Quy chế tới các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh để thống nhất thực hiện. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam có trách nhiệm tham mưu giúp lãnh đạo hai bên thực hiện Quy chế phối hợp. Văn phòng BHXH Việt Nam là đầu mối thường trực giúp lãnh đạo BHXH Việt Nam theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT trong thời gian qua, công tác BHXH, BHYT cho quân nhân, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, người lao động và thân nhân luôn được lãnh đạo Bộ Quốc phòng quan tâm chú trọng. Công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam luôn được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thông suốt, qua đó đã đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho quân nhân, cho người lao động và thân nhân quân nhân người lao động, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trong quân đội nói riêng và đất nước nói chung. Trong giai đoạn hiện nay theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT, đối tượng tham gia BHXH, BHYT và các chế độ quyền lợi của người tham gia ngày càng được mở rộng, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các bộ, ngành. Nhận thức được tầm quan trọng trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam và BHXH Bộ Quốc phòng đã tích cực phối hợp xây dựng nội dung và đi đến ký kết Quy chế phối hợp. Quy chế phối hợp sẽ là cơ sở để lãnh đạo Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Việc ký Quy chế sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong phối hợp triển khai chế độ chính sách, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội cho người dân Việt Nam nói chung và cho chiến sỹ, quân nhân và thân nhân quân nhân nói riêng.

Thượng tướng Lê Chiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn xác định, chính sách BHXH, BHYT là hai trụ cột chính trong hệ thống An sinh xã hội góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về An sinh xã hội, đặc biệt là Nghị quyết 21-NQ/TW, Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị khẳng định vị trí, tầm quan trọng của công tác BHXH, BHYT trong quân đội. Cùng với công tác tư tưởng, công tác tổ chức ở từng đơn vị trong toàn quân, góp phần xây dựng quân đội, hậu phương quân đội vững mạnh, Bộ Quốc phòng luôn phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành trong đó có BHXH Việt Nam, nghiên cứu, đề xuất Đảng, Nhà nước xây dựng chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động trong quân đội phù hợp với sự phát triển của pháp luật và đặc thù quân sự, quốc phòng. Chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT kịp thời tháo gỡ, đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thượng tướng Lê Chiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ ký kết

Đồng chí Lê Chiêm nhấn mạnh, hoạt động quân sự mang tính chất đặc thù, tập trung ở các vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, tính cơ động cao, nhất là đối với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt; mặt khác tổ chức biên chế của các cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng chỉ có một cấp thuộc Bộ quản lý số đối tượng lớn đa dạng, thường xuyên thay đổi trong khi yêu cầu của công tác BHXH luôn phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng, đủ, kịp thời theo quy định đã tác động trực tiếp đến hiệu quả quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trong quân đội. Song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu; Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, công tác BHXH, BHYT trong quân đội trong những năm qua đã có bước phát triển. Quyền lợi BHXH, BHYT của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng và quyền lợi BHYT của thân nhân được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đầy đủ kịp thời. Việc Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, đề ra các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi BHXH, BHYT đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý là hết sức cần thiết, tạo niềm tin của người lao động đối với việc thực thi chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Lê Chiêm cho biết, từ năm 2018, 100% quân nhân tham gia BHYT theo lộ trình quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, đây là chính sách hoàn toàn mới cả về tư duy nhận thức, cả về phương thức quản lý, tổ chức thực hiện đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, thận trọng nhưng quyết liệt và rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và các Bộ, Ngành; đặc biệt là mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam và BHXH của 63 tỉnh, thành phố nhằm đưa chính sách mới, ưu việt đến người lao động nhanh nhất, hiệu quả nhất. Để nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT thời gian qua BHXH Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc hiện đại hoá, triển khai mạnh mẽ quyết liệt, nhanh chóng ứng dụng CNTT trong quản lý nghiệp vụ hiệu quả đặc biệt trong quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT được Chính phủ và các bộ, ngành đánh giá rất cao. Trong Bộ Quốc phòng, việc triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý BHXH, BHYT đang được tiến hành từng bước và rất cần sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của BHXH Việt Nam để vừa bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quản lý tốt quỹ BHXH, BHYT quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng vừa bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm các giải pháp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật, an ninh, an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu quân sự, quốc phòng.

Đồng chí Lê Chiêm đề cao việc hai bên ký kết Quy chế sẽ là động lực quan trọng để cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các đơn vị của BHXH Việt Nam tăng cường trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Sự quan tâm trong chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam đối với công tác BHXH, BHYT trong quân đội cùng sự ủng hộ, hỗ trợ của Ngành BHXH đối với quân nhân, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng và thân nhân quân nhân, thân nhân công nhân quốc phòng, thân nhân viên chức quốc phòng cả nước khi thụ hưởng chính sách chế độ BHXH, BHYT. Đồng chí Lê Chiêm tin tưởng sau Lễ ký kết hai bên sẽ thực hiện có hiệu quả hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi đối với các đối tượng tham gia BHXH, BHYT do Bộ Quốc phòng quản lý, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trong quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tại Lế ký Quy chế, Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam thống nhất nội dung trong Quy chế; ký kết Quy chế và thống nhất tổ chức triển khai thực hiện nội dung của Quy chế. Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Ảnh hoạt động