Hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở mới

07/06/2016 02:25 AM


Ngày 03/6/2016, BHXH Việt Nam có công văn số 2026/BHXH-BT hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an nhân dân về thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định 47/2016/NĐ-CP. Theo đó, áp dụng mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ ngày 01/5/2016. Đối tượng áp dụng bao gồm: người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu… Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất là 24.200.000 đồng/tháng (1.210.000 đồng/tháng x 20 lần). Áp dụng mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng tính mức đóng BHYT với đối tượng chỉ tham gia BHYT.  Đối tượng được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT: từ ngày 01/5/2016 mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/5/2016 thì cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng từ ngày 01/5/2016. Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/6/2016: mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng. Yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân tổ chức thực hiện theo nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết. Toàn văn Quyết định 2026/BHXH-BT tại đây./. http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/

Ảnh hoạt động