Quy định về đối tượng, hồ sơ hưởng BHTN

03/04/2017 03:09 AM


1. Đối tượng: Theo quy định tại Điều 2, Nghị định  28/2015/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp(BHTN) thì đối áp dụng là người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHTN theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm; người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã hưởng tiền lương và có tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội(BHXH) bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH.

2. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

          a. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội quy định.

          b. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

          - Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

          - Quyết định thôi việc;

          - Quyết định sa thải;

          - Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

          - Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

          Trường hợp người lao động tham gia BHTN theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc Làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

          c. Sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội. Tổ chức bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng BHTN và trả sổ BHXH cho nhười lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động…

Lê Thị Lý - Phòng Chế độ BHXH

Ảnh hoạt động